fbpx

Известување од градоначалникот Костадинов за прекинување на стручната расправа за ГУП на Струмица

 Известување од градоначалникот Костадинов за прекинување на стручната расправа за ГУП на Струмица

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека по предлог на Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на Општина Струмица, како и предлогот од Комисијата за стручна расправа, постапката за стручна расправа со јавна презентација и јавна расправа на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033 година, распишана со одлука за организирање на стручна расправа бр.20-875/6 од 07.09.2023 година, СЕ ПРЕКИНУВА.

Комисијата за урбанизам му предложи на Градоначалникот на Општината да го достави на повторно гласање планот за Генерален урбанистички план за град Струмица пред членовите на Советот на Општина Струмица, по што би следувала повторена постапка за Стручна расправа и јавна презентација со јавна расправа на ГУП на град Струмица, согласно Законот за урбанистичко планирање, а сето тоа со цел уште поголема транспарентност, јавност и достапност до граѓаните и стручната фела.

За понатамошниот тек на постапката за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, ќе бидете уредно и навремено известени преку организирање на нов јавен повик согласно законската регулатива.

Share via
Copy link