fbpx

Македонските печалбари во првите три месеци од годинава испратиле речиси 46 милиони евра дома

 Македонските печалбари во првите три месеци од годинава испратиле речиси 46 милиони евра дома

Македонските печалбари од јануари до март годинава испратиле рециси 46 милиони евра дома – покажува статистиката на Народната банка.

Податоците говорат дека дознаките од нашите работници во странство во тој период се уште се држат добро, со оглед на тоа што само дел од месец март зафати пандемијата во светот со вирусот Ковид – 19. Со оглед на тоа што тогаш само што почнуваше светскиот карантин и губењето на милиони работни места во светот, со што беа засегнати и нашите работници во странство, се очекува во вториот квартал значаен пад на парите кои нашите печалбари ги испраќаат дома. Токму периодот од арил до јуни е најкритичен за дознаките од странство зошто голем дел од печалбарите се вратија дома и ги изгубија работните места во земјите каде што работеа.

Линк до целата информација: https://denar.mk/224144/ekonomija/makedonskite-pecalbari-vo-prvite-tri-meseci-od-godinava

Share via
Copy link