fbpx

Медија Флеш“ го почна проектот „Читај меѓу редови и биди медиумски писмен“

 Медија Флеш“ го почна проектот „Читај меѓу редови и биди медиумски писмен“

Здружението за медиумска писменост Медија Флеш започнува со реализација на проектот „Читај меѓу редови и биди медиумски писмен“ финансиран и поддржан од стрaна на Општина Струмица.

Овој проект има за цел зголемување на свеста на младите во општина Струмица за критичко размислување преку мотивација за креирање на сопствен став и одговорно изјаснување во јавноста, со користење на аргументи и компетентност, препознавање лажна вест, особено во време на КОВИД-19 пандемијата.

Во рамките на овој проект ќе се едуцираат 50 средношколци за штетно влијание од медиумски манипулации во трите средни училишта, особено во време на КОВИД 19 и ќе се зајакнат капацитети на еден веб портал и радио за продукција на содржини подготвени од 50-те средношколци, посветени на специфични теми креирани на работилници, поврзани со јавното здравје и младите.

Со спроведувањето на програмските активности, „Медија Флеш“ ќе ги зајакне капацитети на младите во однос на креирањето содржини базирани на основните новинарски постулати, ќе ја зајакне аргументираноста и компетентноста против лжаните вести за време на пандемијата, но од друга страна ќе придонесе да се создаде критична младинска маса, која знае да резонира, распознава, ги елиминира лажните вести и го спречува нивното ширење.

Сите заинтересирани којшто сакаат да бидат дел проектот, може да не контактираат на Фејсбук страна за повеќе информации.

#читајмеѓуредови #бидимедиумскиписмен #медијафлеш

Share via
Copy link