fbpx

Објавен оглас за реконструкција на шест улици во Богданци

Министерство за транспорт и врски на РСМ на официјалната страна на бирото за јавни набавки објави оглас за јавна набавка за градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени основни проекти Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4 и Дел 5.

Во рамки на делот 5 ќе се реализира проектот во Општина Богданци кој опфаќа реконструкција на улиците: Мирче Џочков со должина од 158,71м, Мирка Гинова со должина од 135,80м, Кочо Рацин со должина од 260,00м, Ѓуров Дол со должина од 271,67м, Браќа Миладинови со должина од 254,39м и 10 Октомври со должина од 164,63м, зашто подолу е дадена целосната тендерска документација и предмер пресметката за јавната набавка.

Подобрување на локалната патна инфраструктура во Општина Богданци е во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка.

Носител и Договорен орган на набавката е Министерство за транспорт и врски.

Краен рок за доставување на понуди е 18 Август 2020 година, 10.30 часот.

Share via
Copy link