fbpx

Општина Струмица реализира градежни активности во дел од основните училишта

 Општина Струмица реализира градежни активности во дел од основните училишта

Општина Струмица ги реализира планираните инвестиции од Програмата за образование за оваа година и ги подобрува условите за воспитно – образовниот процес во училиштата.

Во ООУ „Сандо Масев“ во Струмица се врши реконструкција на дел од покривот, односно, на спортската сала со соблекувалните и преден дел на училиштето. Реконструкцијата опфаќа демонтажа и замена на дотраениот од салонид покрив со поставување панел сендвич и вертикални и хоризонтални олуци.

Во ООУ „Даме Груев“ во Куклиш се поставува термоизолациона фасада на стариот дел од училиштето.

Во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Дабиле се обезбедени 4 смарт табли и 10 компјутери.

Share via
Copy link