fbpx

„Сојуз на синдикат на земјоделци Струмица“ го реализира проектот „Намалување на ранливоста на струмичкото земјоделство од климатските промени“

 „Сојуз на синдикат на земјоделци Струмица“ го реализира проектот „Намалување на ранливоста на струмичкото земјоделство од климатските промени“

„Сојуз на синдикат на земјоделци Струмица“ го реализира проектот „Намалување на ранливоста на струмичкото земјоделство од климатските промени“, финансиски поддржан од Општина Струмица.

Во изминатите скоро два месеци се преземени повеќе активности, а во наредните денови ќе почне и конкретната реализација на проектот, со кој се предвидени повеќе активности на едукација и подигање на свеста на земјоделските производители.

Иако изминатите години доминантни проблеми на земјоделците беа проблемот со пласманот, цената на продажба и неквалитетниот род, сепак во последните неколку години се поизразен и сериозен проблем претставуваат негативните ефекти од климатските промени и појавата на екстремни временски услови кои се карактеризираат со нагли температурни промени.

-Токму ова се најголемите ризици и како што одминува времето и најпогодени ќе бидат оние сектори кои се зависни од временските услови, како што е земјоделското производство.  Ако до  неодамна се знаеја и можеа да се предвидат временските услови, ова веќе не важи во денешно време и се повеќе токму заради овој фактор се нанесуваат ненадоместливи штети на земјоделството производство и почвите. Тоа најрадикално се одразува врз земјоделскиот сектор и доколку не се преземат навремени мерки за негова адаптација и едукација, ќе се соочиме со недостаток на храна, питка вода и ќе бидеме сведоци на исчезнување на одредени растителни видови по кои е препознатлив струмичкиот регион, информираат од „Сојуз на синдикат на земјоделци Струмица“.

За да se спречи сето ова, потребни за навремени и сеопфатни мерки кои директно ќе ги таргетираат земјоделците кои ќе го унапредат своето произвдоство, но и ќе го заштитат од негативните климатски промени. Токму една од мерките, која е решение за екстремните температури, е употребата на заштитни мрежи, кои исто така може да се користат и во случаи на врнење на град, како и употребата на т.н „оросници“ кои придонесуваат за зачувување на влагата во воздухот која е неопходна за успешен раст и развој на насадените култури.

-Исто така со овој проект сакаме да влијааме директно на земјоделските производители затоа што во голем број на ситуации тие не се информирани за овие мерки, ниту пак за каков негативен ефект може да имаат климатски промени. Преку серија на работилници и обуки, промотивни материјали и пренесување на позитивни искуства ќе ја оствариме нашата цел а тоа е да ја подигнеме свеста и знаењето кај земјоделците од струмичкиот регион преку преглед на потенцијалните проблеми со кои можат да се соочат во производството, а се резултат на климатските промени, како и квалитетни активности кои може да се применат во наши услови со цел да имаме едуцирани и подготвени земјоделци кои ќе се адаптираат на климатските промени и ќе имаат добро и квалитетно производство, додаваат од оваа здружение.

Share via
Copy link