fbpx

Советот на Oпштина Струмица ја одржа единаесеттата седница

 Советот на Oпштина Струмица ја одржа единаесеттата седница

Советниците ги усвоија Правилниците за финансиска поддршка за деца со надмината возраст во една наставна година и за доделување на стипендии за ученици од основните и средните училишта во Општина Струмица за една наставна година.На денешната седница беше усвоена измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец – Струмица” Струмица за 2022 година, а беше дадена и согласност за обезбедување финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2022 година.Советот донесе Одлука за основање на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Виножито“ – Струмица, а го усвои и актот за основање на оваа јавна општинска установа за деца.

Советот на општина Струмица го усвои годишниот план за вработување во Јавното претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња „Стационар – Лана“ Струмица за 2022 година,а беше усвоено и барањето за согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2022 година во ова јавно претпријатие.Беше донесено решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, како и решението за разрешување и именување на претседател и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи.

Во рамки на своите надлежности Советот донесе и повеќе одлуки за утврдување, измена и дополнување на детални урбанистички планови, како и урбанистичко планска документација.

Share via
Copy link