fbpx

Во Радичево се уредува каналот покрај главната улица

 Во Радичево се уредува каналот покрај главната улица

Денес, ЈПКД „Турија“, Василево по налог на општина Василево врши активности на уредување на каналот покрај главната улица во населеното место Радичево.

„Со механизација се отстранива наносот од каналот со што му се враќа првобитната намена, односно истиот се враќа во функција. Од состојбата на лице место видливо беше дека подолг период каналот не е чистен поради што ја изгубил и функцијата. Водата од врнежите заедно со сите наноси карактеристични за ваквите ридски населени места,  наместо да се слива, канализира и насочува покрај асфалтот истата неконтролирано се излевала правејќи штета на  асфалтната коловозна лента. Домаќинското  управување со општите добра подразбира постојана грижа за се што е направено, што е и наша примарна цел“, изјави градоначалникот на општина Василево по направениот увид во денешната активност.

Дел од денешните работни активности на  ЈПКД„Турија“ во Радичево  е и расчистувањето на дивата депонија. Во врска со ваквата активност градоначалникот Андонов упатува апел до сите граѓани да се воздржуваат од неконтролираното  фрлање смет и загадување на животната средина, бидејќи  на тој начинн ја штитат природата и својата најблиска околина, а истовремено овозможуваат средствата кои би биле употребени за отстранување на дивите депонии да се наменат за активности и проекти од кои сите тие ќе имаат полза.

Share via
Copy link