fbpx

40 домаќинства ќе се приклучат на фекалната канализација во урбан блок 41 во Струмица

 40 домаќинства ќе се приклучат на фекалната канализација во урбан блок 41 во Струмица

Деновиве во тек се градежни активности за изградба на фекална канализација за потребите на граѓаните од урбан блок 41, во должина од 1.130 метри на која ќе бидат приклучени 40 домаќинства.

Покрај тоа , во тек е и уредување на каналот за атмосферски води, на потегот од крајот на ул. „Крушевска Република“ кон реката Тркања.

Со завршувањето на оваа активност ќе биде заокружен опфатот од околу 350 уредени корита за прифаќање на атмосферски води.

Share via
Copy link