fbpx

Ќе се реставрира урбаната опрема на брана „Паљурци“

 Ќе се реставрира урбаната опрема на брана „Паљурци“

Општина Богданци по спроведената постапка за јавна набавка избра правно лице за реставрација на постоечката урбана опрема на територијата на општина Богданци.

Активностите ќе ги изведува Занаетчија ВУДИ МИЦЕВ Богданци и истите се однесуваат на замена на старата ограда со нова, замена на старите клупи со нови, доработка и обработка на маси како и реставрација на 6 летниковци на брана „Паљурци“. Во склоп на активностите ќе се реставрираат и постоечки 4 клупи во Градскиот Парк во Богданци.

Вкупната вредност на договорот изнесува 223.800,00 денари без ДДВ, средства обезбедени од Буџетот на општина Богданци.

Активностите се очекува да завршат за околу еден месец.

Share via
Copy link