fbpx

Општина Струмица ќе ги реконструира изгорените домови на културата во Куклиш и Вељуса

 Општина Струмица ќе ги реконструира изгорените домови на културата во Куклиш и Вељуса

Го враќаме културниот живот во населените места Куклиш и Вељуса. Изработена е комплетна техничка документација за целосна реконструкција на опожарениот Дом на културата во Куклиш и за Домот во Вељуса и издадено одобрение за градба за истите, информираше денес градоначалникот Коста Јаневски.

Дом на култура Куклиш
Дом на култура Вељуса

Според проектната програма во објектите се предвидени следните содржини: сала за приредби и претстави со сцена и гардероби за изведувачи, влезен ходник со пристапни скали, библиотека со читална, две простории за културно уметнички друштва, две канцеларии за вработените, клуб на пензионери, канцеларија на месната заедница, кафетерија, санитарни простории и просторија за сместување на термотехнички инсталации.

Share via
Copy link