fbpx

Соопштение од Општина Струмица: Задутре почнуваат собирите со граѓаните

 Соопштение од Општина Струмица: Задутре почнуваат собирите со граѓаните

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во периодот од 10 ноември  до 23 ноември 2021 година, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и     статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните     заедници. Собирите ќе се одржат согласно здравствените протоколи за COVID – 19.

 • За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 10.11.2021 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;

             За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 10.11.2021 година во

             големата сала на Дом на АРМ  , со почеток во 20  часот .         

 • Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот.
 • Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 11..11..2021 година во училиштето , со почеток во 19 часот;
 • Во с. Баница  собирот ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
 • Во с.Сачево  собирот ќе се одржи на ден  15.11.2021 година во училиштето со почеток во 18 часот;
 • Во с. Дабиље  собирот ќе се одржи на ден 15.11.2021 година во Домот на култура во с.Дабиље  со почеток во 19 часот;
 • Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Банско  собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
 • Во с. Габрово   собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето ,со почеток во 20 часот;
 • Во с. Свидовица  собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Куклиш  собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во Спортската сала во с.Куклиш, со почеток во 19 часот;
 • Во с. Костурино   собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во Дом на култура во с.Костурино , со почеток во 20  часот;
 • Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во училиштето , со почеток во 18 часот;
 • Во с. Попчево   собирот ќе се одржи на ден  18.11.2021 година во училиштето,  со почеток во 19 часот;
 • Во с. Градско Балдовци  собирот ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот.
 • Во с.Раборци  собирот ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во училиштето , со почеток во 19 часот;
 • Во село Добрејци собирот ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во Пензионерскиот дом во село Просениково, со почеток во 19 часот;

    Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во

    просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.

Share via
Copy link