fbpx

Tags : обука

ЦЕФЕ Македонија реализараше успешна тридневна обука во Струмица

Успешно реализирана обука за бизнис вештини во Струмица во периодот од од 3 до 5 октомври во рамките на проектот “Креирање на регионални центри за претприемништво во Источна Македонија“. Оваа тридневна обука ја водеа ЦЕФЕ обучувачите Ѓорѓи Милушев, Никола Делевски и Јасмина Узунова според ЦЕФЕ Методологијата. -Особено не радува фактот што интересот за оваа обука […]

Земјоделци се обучуваат за примена на современи агроеколошки мерки

Во текот на изминатиот период, во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ се спроведуваат обуките на терен на кои учествуваат 50-те грантисти од третиот циклус обуки за спроведување на современи агроеколошки мерки, каде висината на еден грант изнесува 5.000 евра. На овие обуки експерти од областа на овоштарството, градинарство, почви, наводнување и […]