fbpx

Tags : обука

Во струмичкиот Црвен крст во тек е првиот циклус за

Во Општинската организација на Црвен крст Струмица во тек е првиот циклус на обуки за негуватели и негувателки  на стари лица и лица со попреченост поддржана од Австриска развојна агенција, Австриски Црвен крст и Швајцарски Црвен крст. На обуката учествуваат 15 кандидати, кои по завршување на истата ќе се стекнат со сертификат. Услугата помош и […]

„Еврохаб“ објави повик за обука за социјално претприемништво

Здружението за одржлив развој „Еврохаб агенда“ Струмица објавува повик за учесници на обуката за социјално претприемништво старт ап. -Денес, во период на економска рецесија, социјалната економија во меѓународни рамки е една од главните прашања и е во фокус во европската јавна политика. Причината за ова е бидејќи социјалната економија се бори против социјалната исклученост и […]

Почна четиридневна обука за вработените и едукаторите на Црвен крст

Денес во просториите на Општинската организација на Црвен крст Струмица почна четиридневната обука за вработените и едукаторите во Програмата помош и нега во домот, со цел поквалитетен пристап кон лицата кои ќе се обучуваат, соопштија од струмичкиот Црвен крст. Обуката е дизајнирана да ги запознае обучувачите со начините на работа со возрасни. Секој тематски дел […]

ЦЕФЕ Македонија реализараше успешна тридневна обука во Струмица

Успешно реализирана обука за бизнис вештини во Струмица во периодот од од 3 до 5 октомври во рамките на проектот “Креирање на регионални центри за претприемништво во Источна Македонија“. Оваа тридневна обука ја водеа ЦЕФЕ обучувачите Ѓорѓи Милушев, Никола Делевски и Јасмина Узунова според ЦЕФЕ Методологијата. -Особено не радува фактот што интересот за оваа обука […]

Земјоделци се обучуваат за примена на современи агроеколошки мерки

Во текот на изминатиот период, во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ се спроведуваат обуките на терен на кои учествуваат 50-те грантисти од третиот циклус обуки за спроведување на современи агроеколошки мерки, каде висината на еден грант изнесува 5.000 евра. На овие обуки експерти од областа на овоштарството, градинарство, почви, наводнување и […]