fbpx

Во Добрејци ќе се гради канализациски систем за атмосферските води

 Во Добрејци ќе се гради канализациски систем за атмосферските води

На денешната седница на Советот на општина Струмица која се одржа со почитување на протоколите за заштита од Ковид-19, беа усвоени повеќе предлог одлуки и планови од надлежност на локалната власт.

Донесени се Одлуките за донесување на измена и дополна на ДУП за дел од блок 36, УЕ 5 во град Струмица (Општина Струмица – плански период 2019-2029) и утврдување на приоритетен проект за изработка на проектна документација за изработка на атмосферски канализационен систем за населено место Добрејци.

Советниците ги усвоија и годишните планови за вработување во основните и средните општински училишта, а зелено светло добија и годишните извештаи за работата на ЈПКД „Комуналец“ за 2019 година и извештајот за работата во првите три месеци од оваа година, на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2019 година и извештаите за работата на ЈПЕД „Струмица гас“ и ЈП „Паркиралишта Струмица“ за првите шест месеци од 2020 година, а усвоени се и одлуки од областа на урбанизмот во катастарските општини Вељуса, Банско и Добрејци.

Share via
Copy link