fbpx

Општина Струмица објави јавен повик за ослободување од плаќање за надоместок за престој на деца во градинка

 Општина Струмица објави јавен повик за ослободување од плаќање за надоместок за престој на деца во градинка

На иницијатива на градоначалникот, а со одлука на Советот, Општина Струмица го објави Јавниот повик за пројавување интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките „Детска радост“ и „Виножито“ од Струмица за оваа година.

Правото на партиципација се остварува за дете од семејство на самохрани родители кои земаат плата пониска од просечната месечно исплатена нето плата на ниво на Република Северна Македонија или невработени лица кои живеат на територијата на општина Струмица.

За семејства на самохрани родители кои имаат право на ослободување на плаќање надомест за престој на своите деца се сметаат семејствата во кои eден од родителот е починат или непознат и за дете од разведен брак.

Подетални информации може да се добијат од Јавниот повик (https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2024/01/Javen-povik-samohrani-2024.pdf) којшто е објавен на општинската веб страница, а е отворен 10 дена од денот на објавувањето.

Share via
Copy link