fbpx

Tags : обуки

Организација на обуки за стратешкии финансиски менаџмент, маркетинг и промоција,

Проектот „Иновации, развој и вработување во земјоделскиот сектор“ со акроним „IDEAS“ го имплементира Фондацијата за локален и развој на информатички технологии – Гевгелија, во партнерство со Американското земјоделско училиште од Солун, Грција и Мрежата за рурален развој на СМ од Скопје. Проектот „IDEAS“ се стреми да понуди решенија на идентификуваните предизвици преку промовирање на претприемништвото […]

Обуки за регулативи на ЕУ за здравје и безбедност на

Проектот „Иновации, развој и вработување во земјоделскиот сектор“ со акроним „IDEAS“ го имплементира Фондацијата за локален и развој на информатички технологии – Гевгелија, во партнерство со Американското земјоделско училиште од Солун, Грција и Мрежата за рурален развој на РСМ од Скопје. Проектот „IDEAS“ се стреми да понуди решенија на идентификуваните предизвици преку промовирање на претприемништвото […]

Црвен крст Струмица продолжува циклусот обуки за негуватели на стари

Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Струмица денеска продолжи циклусот обуки за негуватели на стари лица и лица со попреченост. Обуката ја посетуваат 15 кандидати, од кои 8 од Гевгелија, 5 од Радовиш и 2 од Валандово. На почетокот на обуката кандидатите ги поздрави секретарот на ОО Црвен крст Струмица, Маријана Тошева, која […]

Црвен крст Струмица ги почнаа интервјуата за негуватели на стари

Денеска е реализирано интервју со 15 пријавени кандидати во Црвен крст Радовиш за втор циклус обуки за негуватели на стари лица и лица со попреченост, финансирани од Австриска агенција за развој, Австриски Црвен крст и Швајцарски Црвен крст. Со вториот циклус обуки ќе бидат избрани вкупно 15 кандидати од општините Радовиш, Валандово и Гевгелија кои […]

Клубот на млади при Црвен крст Струмица активно учествува во

Клубот на млади при Општинска организација на Црвен крст Струмица и оваа година со свои претставници внимателно ги следеше претходните две работилници кои беа со различна тема. Поради моменталната ситуација, работилниците за Промоција на хуманите вредности-ПХВ- беа одржани онлајн од страна на координаторот на програмата Александра Ристовски. -Благодарение на ПХВ работилниците младите на полесен начин […]

Црвен крст Струмица се вклучува во обуките за ублажување и

Централната Канцеларија на ЦКРСМ во рамките на проектот за ублажување и надминување на последиците предизвикани од КОВИД-19 пандемијата, поддржан од Business & Strategies Europe, ќе организира и спроведе обуки по Прва Психолошка помош и Психо-социјална помош и поддршка, како и Прва Психолошка помош и Психо-социјална помош и поддршка за телефонски линии.  Обуките ќе бидат организирани […]

Црвен крст ќе почне со обуки за персонална асистенција и

Општинската организација Црвен крст Струмица известува дека ќе започне со обуки за персонална асистенција и негуватели на стари лица и лица со попреченост.За подетални информации заинтересираните можат да се обратат во просториите на Црвен крст Струмица секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот или на телефонските броеви 071 205 168 и 075 670 075.