fbpx

Тече огласот за завршување средно стручно образование преку програмата „Втора шанса“

 Тече огласот за завршување средно стручно образование преку програмата „Втора шанса“

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги потсетува граѓаните дека во тек е реализација на мерката за завршување на средното стручно образование „Втора шанса“. Сите невработени лица, кои се со пониски квалификации, можат да го дооформат своето средно стручно образование преку оваа најнова пилот програма. „Втора шанса“ претставува одлична можност да го завршат своето формално образование, односно да завршат 3-та година од стручното образование за занимања (за тригодишно образование) или 4-та година од техничкото образование (за четиригодишно образование).

Секое заинтересирано лице за вклучување во мерката, при пријавување во Центрите за вработување, треба да приложи оригинал од свидетелствата кои ги има стекнато во образовниот процес. Сите лица кои ќе учествуваат во програмата „Втора шанса“ ќе добијат можност преку дополнителна едукација, консултации и полагање на потребните предметни испити да се стекнат со диплома за завршено средно стручно образование.

Проектниот координатор Наташа Здравковска, објасни дека оваа Програма се спроведува во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“, финансиран од Европската Унија и дека преку оваа пилот мерка се таргетираат 130 невработени лица, кои ќе имаат можност да го завршат своето средно стручно образование.

Огласот за пријавување е отворен до 29.09.2023 и на него може да се пријават невработени лица кои немаат завршено средно стручно образование, а спаѓаат во ранливите категории, кои се целна група на проектот: корисници на гарантирана минимална помош; млади лица до 29 години; Роми; жени; лица со попреченост и долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција).

Повеќе детални информации може да се добијат во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, контакт телефонот 02/3111-850 и веб страната www.av.gov.mk, како и од ИПА канцеларијата на ipa@avrm.gov.mk

Share via
Copy link