fbpx

Општина Струмица ги повикува граѓаните кои претрпеа штети од невремето да поднесат барање за утврдување на штетата

 Општина Струмица ги повикува граѓаните кои претрпеа штети од невремето да поднесат барање за утврдување на штетата

Општина Струмица ги известува сите граѓани кои имаат штети од невремето коешто се случи на 29.05.2022 година, да поднесат Барање до Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при Општина Струмица.

Барањето може да се подигне од канцеларијата број 7 во општинската зграда или во електронска форма може да се преземе од веб страницата на општина Струмица.

Во прилог на Барањето потребно е да се достави Имотен лист кој го содржи бројот на парцелата за која се бара процена (може и копија) и  Договор за закуп доколку предметната парцела за која се бара процена е во сопственост на друго лице. Комисијата ќе постапи по поднесените Барања согласно законските прописи.

Лица за контакт:

Ване Крстев – 076 208 494 –Претседател на Комисијата

Share via
Copy link