AMD Strela

 

ВНИМАВАЈТЕ СО ПОРОЦИТЕ

ВНИМАВАЈТЕ СО ПОРОЦИТЕ
Објавено на: 29 Nov 2018
Ова е пораката која младите на ООЦК Струмица во рамките на своите традиционални активности и со својот партнер МВР-СВР ја пренесе на цвоите врсници преку врсничките едукатори од Клубот на млади. Младите одржаа низа на предавања во месецот на борба против болести на зависност. -Со овие предавања сакаме да го свртиме вниманието на младите и на целокупната јавност за се поголемата експанзија на алкохолизмот, пушењето и дрогата во светот па и во Македонија.Целта е јасна-подигање на јавната свест и едуцираноста на населението, велат од Клубот на млади при Црвениот крст во Струмица. Алкохолизмот и користењето на дрога како пороци се почесто се користат за да се избегнат барањата на секојдневието но и да се ублажи психичката тензија. Болестите на зависност се актуелен проблем како од медицинска , социјална така и од општествена гледна точка.Затоа почесто треба да укажуваме не штетните последици од нивното користење. Пушењето не треба да се доживува како порок туку повеќе како болест и кон таа болест да се однесуваме со разбирање. За оваа појава треба да се согледа улогата човекот како пушач и заедницата како целина. Со едукација беа опфатени две основни школи: ООУ „Видое Подгорец„ со 28 ученици и ООУ„Никола Вапцаров“ со 25 ученици од 9 одделение. -Секој од нив го „задолживме„ стекнатото знаење да го сподели со своите соученици по пат на дисеминација, додаваат едукаторите.
Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK