AMD Strela

 

Медиумска саморегулација: Да се признае и поправи грешката

Медиумска саморегулација: Да се признае и поправи грешката
Објавено на: 07 Oct 2019

Медиумите мора добрo да ги проверат своите информации и извори, a новинарите треба да прават разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот. Исто така, треба да внимаваат и на речникот и термините што ги користат.


Најголем дел од жалителите веруваат во саморегулацијата затоа што сметаат дека медиумите се дел од граѓанското општество и се негови партнери.

Пријавете случај на непрофесионално известување.

Поднесете жалба до СЕММ – www.semm.mk

 

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK